KLÍŠTĚ JEŽČÍ

Dr. Jiří Černý

Září 2020

Základní charakteristika

Klíště ježčí (Ixodes hexagonus) se vyskytuje od západní Evropy až po ruský dálný východ a je celkem běžné i v České republice. Lidé s ním přijdou ale do kontaktu jen zřídka. Jak už naznačuje název, jeho nejčastějším hostitelem jsou právě ježci. Klíště ježčí může přenášet spirochéty Lymské boreliózy a potencionálně i další patogeny.

Biologie a hostitelé

I přes to, že se jedná o poměrně běžný druh klíštěte, lidé s ním přijdou do kontaktu jen zřídka. Jedná se totiž o takzvaný endofilní druh klíštěte, které na svého hostitele nečíhá ve volném terénu, ale v jeho norách nebo peleších. Typičtí hostitelé jsou ježci. Občas je ale toto klíště možné nalézt na liškách, lasičkách a jezevcích nebo i na psech a kočkách. Vývojová stádia (larva, nymfa, dospělec) nejeví rozdílné hostitelské preference a sají na stejných hostitelích. Někteří hostitelé mohou být napadeni tolika jedinci klíštěte ježčího, že úbytek krve spojený se sáním klíštěte může vést až k chudokrevnosti.

Typické znaky

Klíště ježčí se podobná klíštěti obecnému (Ixodes ricinus). Samice měří okolo 4mm, samci jsou zhruba poloviční. Přední třetinu těla samic kryje štítek (scutum), zadní dvě třetiny jsou tvořeny kožovitým tvarem zvaným alloscutulum, který se u samic během sání roztahuje až 300x. U samců kryje scutum celý povrch těla. Oproti klíštěti obecnému je klíště ježčí většinou tmavší a po stranách těla má jasně patrný výrazný lem. Okraj těla klíštěte ježčího pak může být naopak výrazně světlý.

Přenášené patogeny

Bylo prokázáno, že klíště ježčí ve volné přírodě přenáší spirochéty Borrelia burgdorferi způsobující Lymskou boreliózu. Předpokládá se ale, že je schopné přenášet i další patogeny jako například piroplasmy Theileria annae, bakterie Rickettsia helvetica a Anaplasma phagocytophilum nebo virus klíšťové encefalitidy.