CYTAUXZOONÓZA

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.

Říjen 2020

Zástupci rodu Cytauxzoon (Piroplasmida, Apicomplexa) patří mezi opomíjené piroplasmy, ačkoli mohou způsobovat až fatální onemocnění koček – cytauxzoonózu.

Nejlépe popsaným a nejstudovanějším zástupcem tohoto rodu je Cytauxzoon felis běžně se vyskytující v severní Americe přenášený klíšťaty Amblyomma americanum a Dermacentor variabilis. Původním hostitelem a rezervoárem je s největší pravděpodobností rys červený (Lynx rufus), pro kterého je C. felis nepatogenní (nezpůsobuje žádné klinické příznaky). Naproti tomu u koček domácích způsobuje C. felis závažné, často fatální onemocnění projevující se letargií, nechutenstvím, horečkou a žloutenkou. Druhým dosud popsaným druhem je C. manul infikující mongolského manula (Otocolobus manul).

V Evropě byly dosud blíže nepopsané druhy zástupců rodu Cytauxzoon detekovány jak u koček domácích, tak i divokých kočkovitých šelem (kočky divoké, Felis silvestris; rysa ostrovida, Lynx lynx; i u ohroženého rysa iberského, Lynx pardinus). V rámci našeho projektu jsme ve spolupráci s kolegy z Rumunska, Německa, Itálie a Rakouska studovali vzorky divokých kočkovitých šelem z celé Evropy. Odhalili jsme existenci nejméně tří druhů Cytauxzoon spp., u kterých zůstává několik zásadních otázek stále nezodpovězeno: Jaká je hostitelská specifita jednotlivých druhů? Jakými druhy klíšťat jsou jednotlivé druhy přenášeny? Jak a pro které hostitele jsou jednotlivé druhy patogenní? A mnoho dalších.