LYMSKÁ BORELIÓZA

MSc. Nataliia Rudenko, Ph.D.

Říjen 2020

Lymská borelióza (LB) je chronické multisystémové infekční onemocnění s širokým spektrem klinických projevů způsobená spirochétami komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.). Je to zdaleka nejčastější infekční choroba přenášená členovci, která se vyskytuje v Eurasii a Severní Americe.

Krmení nymf Ixodes ricinus na hostiteli (morče)

Foto 1: Krmení nymf Ixodes ricinus na hostiteli (morče)

Do dnešního dne je pojmenováno 22 druhů B. burgdorferi s.l., které jsou známé po celém světě. Tento komplex lze rozdělit do dvou skupin podle jejich infekčnosti pro člověka:

  • 10 druhů s patogenním potenciálem, které byly detekovány nebo izolovány z lidských vzorků: B. afzelii, B. bavariensis, B. bissettii, B. burgdorferi ss, B. garinii, B. kurtenbachii, B. lusitaniae, B. mayonii, B. spielmanii a B. valaisiana.
  • 12 druhů, které dosud nebyly detekovány ani izolovány z lidí: B. americana, B. andersonii, B. californiensis, B. carolinensis, B. chilensis, B. finlandensis, B. japonica, B. lanei, B. tanukii, B. turdi, B. sinica a B. yangtzensis.
Spirochety z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato kultivované v MKP médií z klíště Ixodes ricinus (Scanning Electron Microscopy-SEM)

Foto 2: Spirochety z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato kultivované v MKP médií z klíště Ixodes ricinus (Scanning Electron Microscopy-SEM)

Borrelia je vysoce specializovaný patogen, který se přenáší na obratlovce, včetně lidí, pomocí klíštěte spolu se slinami klíšťat, obsahujících koktejl imunomodulačních molekul. Více než 240 druhů zvířat bylo v Evropě hlášeno jako hostitelé klíšťat-vektorů nebo potenciální rezervoárové hostitelé spirochét lymské boreliózy. Taková rozmanitost hostitelů může přispět k šíření klíšťat, intenzivní kolonizaci nových oblastí a vytvoření nových enzootických ložisek LB.

Lymská borelióza může mít tři stadia - časnou lokalizovanou infekci (primární LB), časnou diseminovanou infekci (sekundární LB) a pozdní perzistentní infekci (terciární LB), ale ne všechna stadia se vyvíjejí u každého infikovaného jedince. Pokud infekce není eliminována imunitním systémem hostitele a/nebo antibiotickou léčbou, může se dále šířit a ovlivnit centrální nervový systém, močový měchýř, slezinu, klouby a vzácně také srdce, oči, mozek nebo jiné orgány.

Z pojmenovaných druhů spirochét jsou v České republice široce rozšířeny a představují riziko nákazy lymskou boreliózou pro lidi a zvířata: B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis, B. bissettii, B. burgdorferi sensu stricto , B. lusitaniae, B. spielmanii a B. valaisiana.